บริการรับจัดหาครูต่างชาติ

ขอให้ Thaisolutions ของเราได้บริการจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ ให้กับองค์กร,โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ของท่าน เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้มีการพัฒนาทางด้านภาษา สำหรับต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซี่ยนที่จะมีขึ้นในอนาคต

  • ครูทุกคนที่เราจัดหาให้กับทางโรงเรียนตรงตามกฏระเบียบของคุรุสภากำหนด และทีมงานของเราจะอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสาร ทำ Non B วีซ่า และ Work Permit ในทันที ที่ทางท่านรับครูต่างชาติเข้าทำงาน          
  • การคัดสรรครู

- ครูต้องจบปริญญาตรีขั้นต่ำ
- บุคคลิกภาพสะอาดเรียบร้อย เหมาะกับการเป็นครู
- ครูต่างชาติเป็น Native Speaker: เจ้าของภาษาโดยตรง
Non Native: ต่างชาติผิวขาว ภาษาเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา
- ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอน มารยาท และการวางตัว

  • การอบรมครู

ทางเราจะอบรมให้ครูชาวต่างชาติเข้าใจในวัฒนธรรมไทย ระเบียบการใช้ชีวิต ในโรงเรียน การวางตัวในการเป็นครู และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูทุกคน จะต้องผ่านการอบรม ก่อนที่จะออกไปสอนจริง

- จัดหาครู
- เสนอ Profile ของครู ให้ท่านเลือกจำนวน 5 คน
- ฟรี เปลี่ยนครูได้ 1 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา
- ให้คำปรึกษากับทางโรงเรียนทางด้านการทำ วีซ่า Non B และ Work permit
- รับยื่น วีซ่า Non B และ Work permit ให้กับครูชาวต่างชาติ
- แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

  • ค่าบริการ

เราสามารถจัดทำใบเสนอราคา หลังจากท่านติดต่อมา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 081 308 0287 (คุณเอ็กซ์) หรือ 081 625 0671 (คุณเต้) ในเวลาทำการ จ – ศ 09.00 – 18.00 น.